Temesi Compos

Facts

Kompos TEMESI:

  • Melepaskan nutrisi yang diperlukan tanaman secara perlahan sehingga lebih sedikit pupuk kimia yang diperlukan atau tidak sama sekali
  • Memulihkan keseimbangan ekosistem tanah
  • Menyediakan mineral tanah yang penting
  • Menetralkan tanah yang asam
  • Memperbaiki struktur tanah
  • Meningkatkan aktivitas biologis dalam tanah
  • Meningkatkan daya penyimpanan air
  • Menjadi pengendali penyakit atau hama tanaman
  • Membantu dalam pengendalian erosi
  • Tidak mengandung patogen atau bibit rumput liar

Pin It on Pinterest

Share This